Kalanga
Arts and culture

Dzake dzilobana KuLuswingo November 17, 2019

Budziwa whunyimiwa baKalanga, bhuzwani bakabona gudo gulu Ndingo Jowha liloba katari limwemetela koga “Wasudza ukalinyima vula gudo ……. zana ujali utendeleka”. Nozana nebanana bebuKalanga bakabezana lumbo igogu bejali beposa Bhato betendeleka. Kwakazipa tjose kuLuswingo. Ndati ndimutole ndimukumbudze hule mugole la 2019 Luswingo Festival.Kana banhu banjinji banogala bezwibhuzwa kuti hha baKalanga Read more…

BuKalanga gears up for Luswingo Cultural Festival 2017 Edition August 3, 2017

WHEN: 06 – 08 October 2017 TIME: 0800hrs kudza kuyedza daily! WHERE: LUSWINGO HERITAGE SITE, Tokwana village, Bulilima ADMISSION: Freee – Ndlanizwenyu THEME: Lulimi gwedu, Milenje yedu, Buhe gwedu!!! TRANSPORT: Available from Plumtree town, $5 round trip *Buy tickets in advance at T n’ T Restaurant.. ACTIVITIES: Lubahhe, Workshops, mayedziso, music and dance, Read more…

Luswingo Heritage Site October 6, 2016

      Luswingo heritage site lies 36 km North of Plumtree Town in Zimbabwe on a hill by the riverbank of Thekwane River at Tokwana Village in Bulilima. Luswingo was built by BaKalanga in their distinguished workmanship in the fashion of Maswingo  and Kami heritage sites in Zimbabwe as well Read more…

Mihodzi Yebun’wa February 17, 2016

Extract from Mihodzi Yebun’wa written by Ntando Dumani   Ndima Yekutanga   Nhanga yekutanga  Laka loyetata mituzi hhuba latjipola, Gaabadzo wakabe eligele pekwe njinga iye ntome kwezila muntuzi wenswin’wa. Wake akalembedza homo yepulastiki panyanga hule akagadzika saka lebgwisa ebva kunokhwisa kutjigayo. Pehhugwi waka akambala baki tjitjena tjaka tjibonakala kuti hayi, Read more…

Bakalanga nebunyambi December 4, 2015

By Ntando Dumani Bakalanga apa kuhha kumizano yemakumbo nemba tagala tizibgwa kwazo tili nyan’inya mudzikwayara, muRhumba nemuwhoso. Ndingabalisa bafi bo Ndux Malax, boSolomon Skuza nebamwe banjinji njinji. Ndakati gole lapinda ndiliseli yegungwa ndikahuba tjiKalanga kunowhisa ngoni, ndipo pandakatanga kwala nhetembo ndidzi ‘recorder’ ndikodziposela mu ‘Youtube’. Tjakanditjenamisa izila baKalanga yabaka wamitjila Read more…

events

There is no events