Kalanga

Ndebo Mbuya yebana

Updated: May 13, 2022

Ndebo mbuya yebana yakakwagwa ndeTjikalanga yatjibepo. Tate Prof Jeffrey Wills ehingidzana ndetshipi yemaKhatolika (Roman Catholics) ndabo Tshidzanani T. Malaba banomuzibisa kuti whalo dzendebo mbuya yebana yewanika kuma ofisi eKLCDA. Kwakalingiligwa kuti whalo idzedzi dzipiwe bana kuzwikwele mumwedzi inotebela.

events

There is no events