Kalanga

Mazina emiti – Names of Trees in Kalanga

Updated: November 15, 2022
Trees, shrubs and plants in Kalanga
Seasonal plants
Kalanga Ndebele
Bgwehhu
Bgwelele
Bhabhani (fodlo)
Bhande isadenda
Bulimbo inofi
Fifi
Gakabudze
Gandanyemba
Gombodzambolo
Gonde inhlaba
Gundabusi (gondabusi) umligazigoni /bhakumba
Hangulegulu
Kuha
Kukubabhande
Madzongwe
Makangale
Mbabahulo imbabazane
Mbengahonye umhlanhlampethu
Mbgweti umtswiri
Mbola
Mbombgwe
Mbuyu umkhomo
Mbvamalopa
Mfute
Mhiwa
Mpanda ichithamuzi
Mpangale
Mpani iphane
Mpaya
Mpfula umganu
Mpfunu umkhosikazi
Mphaphama
Mpimbiwhali
Mporwane
Mpuzu ubhuzu
Mvavane umsuzwane
Mvavane ivikane elikhulu
Ndlahhowu
Nghalanyeza
Ngotja
Ngugudu (nkulambila) umvagazi
Ngwadi
N’haba
N’habvi
N’hahangwe ivikane
N’hahanyama isihaqa
N’hakaladzwa
N’hangudlana
N’hangule umtshekisane
N’hehha
Nhhambi
N’hohhowa umqhubampunzi
N’hongoma umhagawuwe
N’huhhu
Nhuwambgwa umnukanja
Njinga
Nkalati umnondo
Nkamamasana
Nkoho umkhaya
Nkombegwa
Nkonde
Nkubvuti
Nkukubuyu
Nkulambila (ngugudu) umvagazi
Nkumbankumba (mbhikilatjamba)
Nkuwunhu (Nkunhu) Iminyela /Gumundu
Nkuwunu
Nkuyu umkhiwa
Nkwali
Nkwankwa  umwawa
Nkwidzi
Nlala
Nlalahanga
Nligan’anga
Nlongwe umdubu
Nlope
Nlungu isafice
N’ono
Nsalati (nkadzibhuku)
Nsasani ichane
Nsazwi ithetshane
Nsekesa ihabahaba
Nsosobgwane
Nsu
Nsubvu umtshwankela
Nsuma
Nsungamhala
Nsusu umangwe
Nswanja umthunduluka
Nswanjabakhwa
Nswazwi
Nswingwa
Nswin’wa
Ntala umvalasangwana
Ntalabhani
Ntamba umkhemeswane
Ntanhasindi
Ntarabhani
Ntatabadzimu
Ntewha umklampunzi
Ntjetjeni. umphafa / umlahlabantu
Ntobgwe uxakuxaku
Ntolido Isagogwane
Ntshapo
Ntshingidzi umbondo
Ntulukuse (Dulukuse) inkiwane
Ntumbe
Ntungulu umqokolo
Ntunhugwa
Ntuziwedombo
Nyangadzemhene
Nyi umnyi
Nzeze umsehla
Nzwigwa umviyo
Pfimha (lavender)
Tjandambe isandambe
Tjandhiroma
Tjibisana
Tjibu
Tjinyame isagename
Tjivunabhadza
Tjizezana intolwane
events

There is no events