Kalanga

Kalanga Language OutReach Research Program

Updated: July 9, 2021

Tokumbila bose banhu banaluzibo ndekwelulimi gweTjiKalanga (Mabvilo, milentje, mitupo, mipanga, ntjimbo, nentembo, makungulupeswa… ) mukune KLCDA kudze kuti kukwagwe or record kose about lulimi gwedu. Kokumbigwa kakale kuti banoziba banhu bawhola batjipinda makole eli80 behhise mazina abo kudze kuti kuwangwe lubaka gozuwhisana ndabo.

Ndaboka.

events

There is no events