Kalanga

Kalanga National Anthem (Zimbabwe)

Updated: June 9, 2021

TJIKALANGA NATIONAL ANTHEM

Milidzani fulegi yedu yeZimbabwe

Yakazwagwa nengwa yelusununguko

(Nelopa) Nelopa njinji lebagwi bedu

Tiyidzibilile mubabengi bose

Ayipiwe mhahha hango yeZimbabwe

Lingani Zimbabwe hango yakanaka

Nematombo nenjizi dzino dzakanakisisa

(Ngayine) Vula ngayine minda ipembele

Bahingi batjile banhu bose bagute

Ayipiwe mhahha hango yezimbabwe

Ndzimu yengemadzani hango yeZimbabwe

Hango yabo batategulu bedu tose

(Kubvila) Kubva Zambezi kunoti Limpopo

Nebatungamili babe nendulamo

Ngayipiwe mhahha hango yeZimbabwe

events

There is no events